ایستگاه صلواتی شهدای تخریبچی( در آبان و آذر ماه 1394)

 

ایستگاه صلواتی شهدای تخریبچی

( در آبان و آذر ماه 1394)

مجمع پیشکسوتان تخریبچی کشور برای انسجام بیشتر تخریبچیان استان تهران اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی شهدای تخریبچی نمود که در دو ماه آبان و آذر سال1394 به کمک و همیاری پیشکسوتان تخریبچی

و بانیان  خیرات دو ماه کامل در این مهم کوشید که بواسطه نزدیک شدن به ششمین کنگره تخصصی شهدای تخریبچی کشور موقتا تعطیل و به امید خدا بعد از کنگره مجددا ادامه خواهد یافت

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 18
 • 17
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 3
 • 2
 • 1
 • SAM_7356 copy
 • SAM_7355 copy
 • SAM_7344 copy
 • SAM_7341 copy
 • SAM_7339 copy
 • SAM_7337 copy
 • SAM_7334 copy
 • SAM_7330 copy
 • SAM_7324 copy
 • SAM_7322 copy
 • SAM_7319 copy
 • SAM_7184
 • SAM_7197
 • SAM_7201
 • SAM_7208 copy
 • SAM_7217 copy
 • SAM_7223 copy
 • SAM_7230 copy
 • SAM_7232 copy
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 19
 • 28
 • 29
 • DCAM0001 copy
 • DCAM0002 copy
 • DCAM0003 copy
 • DCAM0005 copy
 • SAM_6961
 • SAM_6971
 • SAM_7110
 • SAM_7108
 • SAM_7107
 • SAM_7106
 • SAM_7105
 • SAM_7104
 • SAM_7103
 • SAM_7101
 • SAM_7113
 • SAM_7116
 • SAM_7117
 • SAM_7123
 • SAM_7124
 • SAM_7125
 • SAM_7128
 • SAM_7129

ایستگاه صلواتی شهدای تخریبچی

( در آبان و آذر ماه 1394)

منبع : http://mabarenoor.ir/news/433-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DA%86%DB%8C-12-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-1394.html

2)  http://mabarenoor.ir/news/434-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DA%86%DB%8C-19-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-1394.html

3)  http://mabarenoor.ir/news/425-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DA%86%DB%8C.html

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *