استانداردها و دیپلم آینه اری

دیپلم رسمی و فنی و حرفه ای برای هنرمندان آینه کار

  دیپلم رسمی و فنی و حرفه ای برای هنرمندان آینه کار استاندارد هنر آینه کاری در شش استاندارد در سال 1368و 1369 توسط اساتید سیاوش طرزی . مهدی محمدی شاهد و نماینده و دبیر کمیسیون سازمان آموزش فنی و حرفه ای مهندس موسی زمانفر تهیه و تدوین شده بود …

توضیحات بیشتر »