قوانین مدنی

نفقه و حقوق زنان

  تعیین تکلیف درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و … هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در …

توضیحات بیشتر »