نمونه فرمها و قراردادها

تمکین (اظهار نامه جهت تمکین)

  تمکین (اظهار نامه جهت تمکین)     يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار …

توضیحات بیشتر »