بیوگرافی
  • گالری 1

      گالری 1 : آنچه در گالر ی 1 مد نظر است نمایش چند عکس از دوران کودی و نوجوانی و جوانی و ورزشی میباشد ...

      گالری 1 : آنچه در گالر ی 1 مد نظر است نمایش چند عکس از دوران کودی و نوجوانی و جوانی و ورزشی میباشد که در گالریهای بعدی تکمیل تر خواهد گردید.   مهدی محمدی شاهد متولد 1343 تهران بیوگرافی مهد ...

    بیشتر بخوانید