مباحث دینی

شیعه (3)

  شیعه اصول دین شیعیان پنجگانه‌است و علاوه بر سه اصل دین توحید، نبوت و معاد به دو اصل دیگر یعنی عدل و امامت نیز باور دارند. توحید یا یکتاپرستی از ارکان شماری از ادیان است. اصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی …

توضیحات بیشتر »

شیعه (2)

  شیعه(2) در ادامه  و در تکمیل بخش قبلی به معنا و تفسیر کلمات موضوعات خاص که اشاره شده بود میپردازیم شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی …

توضیحات بیشتر »

شیعه

  شیعه شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می‌شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر. در زبان عربی در اصل به معنای یک، دو یا گروهی از پیروان است. در قرآن این لفظ …

توضیحات بیشتر »

بعضی استفتائات از مقام معظم رهبری در خصوص موسیقی

  بعضی استفتائات از مقام معظم رهبری در خصوص موسیقی س: من دانشجوى دانشگاه کشمیر هستم. در اینجا سالانه همایشى برگزار مى‌شود که دانشجویان به این مناسبت، برنامه‌هاى فرهنگى مثل آواز، مسابقه، غزل و … را به گونه‌اى هماهنگ و سازگار ارائه مى‌کنند من هم مى‌خواهم در این همایش غزل …

توضیحات بیشتر »

لا اکراه فی الدین

لا اکراه فی الدین : با توجه به مطالب قبلی ؛ قرار شد که در وقفه ای که در سلسله مطالب موضوعی داریم به موضوعاتی بپردازیم که تامین دهنده منظور اصلی ما گردد.وآن یکی از متداول ترین دلایلی است که مور استفاده کسانی قرار میگیرد که نمی خواهند تابع مسائل …

توضیحات بیشتر »

زیر شاخه های شیعه بخش اول (اسماعیلیه)

  زیر شاخه های شیعه بخش اول (اسماعیلیه) شناخت و تحقیق در خصوص اعتقادات دینی از واجبات است و لی این مهم باعث نمیشود که عامل وحدت را  که نیاز قطعی و فعلی همه مسلمین است نادیده گرفته شود اسماعیلیان گروهی از شیعیان هستند که امامت را به اسماعیل، فرزند …

توضیحات بیشتر »