مذهبی و سیاسی

سیاست به زبان ساده (1) رسانه های بیگانه

  سیاست به زبان ساده صدای آمریکا :                            از کوزه همـــــــــــــــــان برون تراودکــــــــه در اوست . گاه ما از خود سوال میکنیم که آیا باید حق را به چه گروه و مذهب و آئینی بدهیم . و یا سیاست کدام کشور مطلوب تر است . و خیلی ا مّا …

توضیحات بیشتر »

سیاست بزبان ساده (2) انرژی هسته ای

  سیاست بزبان ساده ا نر ژ ی هسته ای : یکی از مسائل روز انرژی هستی و دعوا بر سر اینکه ایران داشته باشد با خیر؟ اولین سوال باید این باشد که آیا استفاده از این انرژی خوب است یا بد؟ که با توجه به استفاده کشور هایی که …

توضیحات بیشتر »

سیاست به زبان ساده (4) ترور و تروریسم2

    سیاست به زبان ساده ترور و تروریست بخش دوم :  ما در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که ترور ماهیتاً در چند بخش باید مورد بررسی قرار بگیرد :(( یک )): علت ترور بررسی شود . ((دو)): شخصیت ترور شده . ((سه )) : ترور کننده. ((چهار …

توضیحات بیشتر »

سیاست به زبان ساده (3)ترور و تروریسم

  سیاست به زبان ساده ترور  و  تروریست ( بخش اول ) :  یکی از معظلات قرن حاضر که زیاد با لفظ آن بازی میگردد همین واژه است که خود واژه نیز در این زمان ترور شده و همه گونه مورد آزار قرار میگیرد. آنچه در اذهان جا گرفته  کشتنی …

توضیحات بیشتر »

سیاست به زبان ساده (5) حجاب

   سیاست به زبان ساده دکتر محمد معین درفرهنگ لغت خود  فرهنگ را اینگونه معنی میکند :  1: ادب (نفس ) ، تربیت  2:دانش ، علم ، معرفت   3: مجمو عه آد اب و رسوم   4:مجموعه علوم  و معارف  و هنرهای یک قوم  5:کتابی که  شامل لغات یک یا چند …

توضیحات بیشتر »

لا اکراه فی الدین

لا اکراه فی الدین : با توجه به مطالب قبلی ؛ قرار شد که در وقفه ای که در سلسله مطالب موضوعی داریم به موضوعاتی بپردازیم که تامین دهنده منظور اصلی ما گردد.وآن یکی از متداول ترین دلایلی است که مور استفاده کسانی قرار میگیرد که نمی خواهند تابع مسائل …

توضیحات بیشتر »

زیر شاخه های شیعه بخش اول (اسماعیلیه)

  زیر شاخه های شیعه بخش اول (اسماعیلیه) شناخت و تحقیق در خصوص اعتقادات دینی از واجبات است و لی این مهم باعث نمیشود که عامل وحدت را  که نیاز قطعی و فعلی همه مسلمین است نادیده گرفته شود اسماعیلیان گروهی از شیعیان هستند که امامت را به اسماعیل، فرزند …

توضیحات بیشتر »