آشنایی با سبکهای موسیقی

جاودانه های موسیقی فجر(بخش سوم)

    جاودانه های فجر(بخش سوم) یکی از سرودهایی که هرچند در روند فجر انقلاب نبود و بعد از فجر به حق به صف اصلی فجر چسبید سرود ماندگار آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ،، بود و من به دلایلی  این سرود را از جاودانه های فجر میدانم. اولا …

توضیحات بیشتر »