بایگانی برچسب: ترور

سیاست به زبان ساده (4) ترور و تروریسم2

    سیاست به زبان ساده ترور و تروریست بخش دوم :  ما در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که ترور ماهیتاً در چند بخش باید مورد بررسی قرار بگیرد :(( یک )): علت ترور بررسی شود . ((دو)): شخصیت ترور شده . ((سه )) : ترور کننده. ((چهار …

توضیحات بیشتر »