روز شمار جنگ
 • دفاع مقدس در سال1363(در یک نگاه)

    دفاع مقدس در سال1363(در یک نگاه) 10/1/1363 شورای امنیت کاربرد سلاح‏های شیمیایی را قویاً محکوم کرد ...

    دفاع مقدس در سال1363(در یک نگاه) 10/1/1363 شورای امنیت کاربرد سلاح‏های شیمیایی را قویاً محکوم کرد و از این کشورها درخواست کرد که پروتکل 1925 ژنو در این ارتباط را رعایت کنند. شورا همچنین کلیه اق ...

  بیشتر بخوانید
 • دفاع مقدس در سال 1362

    دفاع مقدس در سال 1362 21/1/1362 عمليات گسترده والفجر 1 21/1/62 در منطقه عمومي ميسان جبل‌فوقي به فر ...

    دفاع مقدس در سال 1362 21/1/1362 عمليات گسترده والفجر 1 21/1/62 در منطقه عمومي ميسان جبل‌فوقي به فرماندهی ارتش ياالله عملیات والفجر ۱: همانگونه که گفته شد. ‏عملیات محرم علیرقم موفقیت نسبی، ‏ایرا ...

  بیشتر بخوانید