بایگانی برچسب: زندانی

آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (قدیمی)

    آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (قدیمی) شماره12440/84/1 23/9/1384 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراماً؛ به پیوست یک نسخه تصویر آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 20/9/1384 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، …

توضیحات بیشتر »