عباس جمالی
  • عباس جمالی (تخریبچی دلاور)

    برادر عباس جمالیاز تخریبچیان قویدل و شجاع ،  از جانبازان معزز ، کسی که مثل خیلی از شیر دلان جبهه ، بهترین ...

    برادر عباس جمالیاز تخریبچیان قویدل و شجاع ،  از جانبازان معزز ، کسی که مثل خیلی از شیر دلان جبهه ، بهترین زمانهای عمر خود را در دفاع مقدس گذراند و چه بسیار تخریبچیان دیگر که تازه به منطقه عملیاتی میآم ...

    بیشتر بخوانید